News

Narady grup roboczych „Transfer wiedzy“ oraz „Gospodarka“

Narady grup roboczych „Transfer wiedzy“ oraz „Gospodarka“

Przedstawiciele dziedziny edukacji, nauki, gospodarki i polityki zebrali się w ramach projektu w formie transgranicznego gremium w celu dalszego promowania tematu zrównoważonego żywienia - jako ważnego aspektu społecznego. Podczas dwóch konferencji online w dniu 7 lipca 2021 r. eksperci z interdyscyplinarnej sieci wymieniali poglądy w grupach roboczych "Transfer wiedzy" oraz "Gospodarka". Oprócz ekspertów z zakresu edukacji żywieniowej, uczestnikiem grupy roboczej "Transfer wiedzy" był również Paweł Czyszczoń, zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Jan Haubensak (twórca modelu "Lichtensteiner Modell") na przykładzie internetowej platformy edukacyjnej NETSUS omówił "Nowe drogi zrównoważonego uczenia się przy pomocy cyfrowo wspieranych form nauczania". W grupie roboczej "Gospodarka" prof. Tadeusz Trziszka, kierownik programu "Zielona Dolina", omówił impulsy do dalszych inicjatyw transgranicznych. Program łączy działania instytucji i przedsiębiorstw z Dolnego Śląska w zakresie produkcji i wprowadzania na rynek produktów regionalnych, zrównoważonych
i prozdrowotnych. Doświadczenia Polskich Banków Żywności, które są porównywalne z Bankami Żywności w Niemczech, wzbudziły zainteresowanie
i doprowadziły do ożywionej dyskusji. Uczestnicy obu grup roboczych stwierdzili, że ze względu na określone potrzeby ważną kwestią jest dla nich kontynuacja współpracy i utrzymanie wspólnej aktywności - nawet po zakończeniu realizacji projektu.

Wróć

 
Logo CSB
Logo Universität
Logo Interreg Polen und Sachsen