News

Oddziaływanie pandemii koronawirusa na realizację projektu

Oddziaływanie pandemii koronawirusa na realizację projektu

O tym jak, pomimo skutków trwającej od marca 2020 r. pandemii koronawirusa, osiągnąć cele projektu do końca jego realizacji we wrześniu 2021 r., dyskutowano podczas narady grupy roboczej w dniu 22 kwietnia. W spotkaniu online, oprócz pracowników projektu, uczestniczyła również prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta, a także dyrektor CSB Peter Neunert. Partnerzy projektu byli zgodni, że rozważą wszystkie możliwości realizacji zaplanowanych działań. Mieli jednak również świadomość konieczności dostosowania projektu, zwłaszcza w zakresie realizacji wymiany transgranicznej. Wynika to z faktu, że można przewidzieć, iż w tym roku nie uda się przeprowadzić żadnych dni projektowych dla klas szkolnych. Z tego powodu zmiana w projekcie została przedłożona Wspólnemu Sekretariatowi. Pomimo obecnych okoliczności, partnerzy projektu są przekonani, że już wkrótce będą mogli korzystać z ośrodków edukacji żywieniowej w Hoyerswerdzie i Radomierzu na zasadzie transgranicznej. Wszyscy uczestnicy spotkania mają nadzieję, że w końcu będą mogli spotkać się osobiście, na co z radością czekają.

Wróć

 
Logo CSB
Logo Universität
Logo Interreg Polen und Sachsen