News

Spotkania robocze zespołu projektowego

Pomimo trudności związanych z epidemią COVID-19 i pracy oraz spotkań on-line udało nam się 1 października 2020 zorganizować spotkanie zespołu roboczego projektu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, na którym omawialiśmy głównie zagadnienia związane z platformą Netsus i grą edukacyjną dla dzieci. Omawialiśmy prototyp gry edukacyjnej – quizu dla dzieci przygotowanego przez partnera Niemieckiego. Z naszej strony opracowana jest już część materiałów dotycząca zagadnień teoretycznych odnośnie składników odżywczych i zasad prawidłowego odżywiania do zamieszczenia na platformie edukacyjnej.

Wróć

 
Logo CSB
Logo Universität
Logo Interreg Polen und Sachsen