News

Spotkanie hybrydowe grupy roboczej „Nauka”

Spotkanie hybrydowe grupy roboczej „Nauka”
Spotkanie hybrydowe grupy roboczej „Nauka”

Ważnym filarem projektu jest utworzenie transgranicznego gremium, składającego się z przedstawicieli oświaty, nauki, gospodarki i polityki, w celu dalszego wspierania tematyki zrównoważonego żywienia, jako ważnego zagadnienia społecznego. Aby osiągnąć ten cel, partnerzy projektu zainicjowali interdyscyplinarną sieć z grupami roboczymi "Nauka", "Gospodarka" i "Transfer wiedzy". Grupa robocza "Nauka" spotkała się 24 czerwca 2021 r. w ramach transgranicznej konferencji online. Pracownicy partnerów biorących udział w projekcie przetestowali rozszerzone możliwości w nowo urządzonych pomieszczeniach w Hoyerswerdzie i Radomierzu. Do współpracy włączyli się również uczestnicy z Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie oraz z brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego Cottbus-Senftenberg. Konferencja online służyła prezentacji aktualnych wyników badań oraz wymianie poglądów na temat zagadnień zrównoważonego żywienia i jego znaczenia dla regionu. Spotkanie pokazało, że istnieje ogromna potrzeba dalszej współpracy w zakresie tej tematyki - także po zakończeniu projektu we wrześniu 2021 roku.

Wróć

 
Logo CSB
Logo Universität
Logo Interreg Polen und Sachsen