News

Zakończenie urządzania Centrum Żywienia w Radomierzu

Po sześciomiesięcznym okresie przebudowy, na początku lutego 2021 roku, na Farmie dla Dzieci i Młodzieży w Hoyerswerdzie nastąpił odbiór robót budowlanych w budynku głównym oraz przekazanie nowej kuchni dydaktycznej.

W lutym zakończono urządzanie kuchni, meblowanie oraz instalowanie techniki informacyjnej, w związku z tym w Hoyerswerdzie można już korzystać z supernowoczesnego i komfortowo wyposażonego miejsca kształcenia w zakresie edukacji żywieniowej w Euroregionie Nysa. Przebudowano jednak nie tylko część kuchenną, ale także zmodernizowano pomieszczenia biurowe i sanitariaty. Dzięki temu można było stworzyć optymalne warunki do realizacji lekcji projektowych dla szkół oraz seminariów na temat zdrowego żywienia.

W tym samym czasie Uniwersytetowi Przyrodniczemu we Wrocławiu udało się zakończyć urządzanie Centrum Żywienia w Radomierzu na Dolnym Śląsku. Nowoczesny i funkcjonalny sprzęt w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy oferty edukacyjnej związanej z tematyką żywieniową.

Obie lokalizacje będą się wzajemnie uzupełniać w zakresie oferowanej tematyki i możliwości oraz staną się punktem kontaktowym dla szkół z całego Euroregionu Nysa. W ramach tematu przewodniego "Żywność jest cenna", Farma dla Dzieci i Młodzieży wspiera działania mające na celu unikanie marnowania żywności. Dwujęzyczne materiały oraz platforma internetowa wspierają transgraniczne działania edukacyjne pomiędzy instytucjami partnerskimi.

Specjalistka ds. żywienia Elžbjeta Hoyer oraz cały Zespół Farmy dla Dzieci i Młodzieży już cieszą się na przyjęcie w nowej siedzibie pierwszych uczniów z regionu, ale także - jak tylko znów będzie to możliwe - z Dolnego Śląska.

Wróć

 
Logo CSB
Logo Universität
Logo Interreg Polen und Sachsen